poniedziałek, 7 grudnia 2015

Lubię poniedziałki (69): Kilka słów o przyjaźni     Przyjaźń jest niezwykle ważną częścią życia każdego z nas. Osoby z naszego otoczenia oraz relacje, jakie z nimi mamy wpływają na to, w jaki sposób kształtuje się nasz charakter, życiowe zasady czy sposób podejścia do różnych spraw. Myślę, że przyjaźń jest równie ważna jak rodzina. W okresie wielkiej popularności portali społecznościowych wielu zależy na tym, by mieć jak najwięcej znajomych. Często nie mamy czasu na to, by się z nimi spotkać w rzeczywistości i zaniedbujemy nasze przyjaźnie. Myślę, że w przyjaźni ważna jest jakość relacji, a nie ilość znajomych. Pamiętajmy, by dbać o wspólne spędzanie wolnego czasu nie tylko poprzez social media, ale i poprzez spotkania w rzeczywistości.

O tym jak ważna jest przyjaźń mówi kilka cytatów:

Przy­jaźń nie potępia w chwi­lach trud­nych, nie od­po­wiada zim­nym ro­zumo­waniem: gdy­byś postąpił w ten czy tam­ten sposób... Ot­wiera sze­roko ra­miona i mówi: nie pragnę wie­dzieć, nie oce­niam, tu­taj jest ser­ce, gdzie możesz spocząć. 
Malwida von Meysenbug

Trze­ba wielu lat by zna­leźć przy­jaciela, wys­tar­czy chwi­la by go stracić. 
Stanisław Jerzy Lec

Przy­jaciele są jak ciche anioły, które pod­noszą nas, gdy nasze skrzydła za­pom­niały jak latać.
Autor nieznany

Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszy.
Jan Paweł II

Kim jest przyjaciel? To drugie ja.
Zenon z Elei
 
Czym jest dla Was przyjaźń?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz