poniedziałek, 9 marca 2015

Lubię poniedziałki (35): Nie zapominajmy o marzeniach     Pamiętajmy o swoich marzeniach. Nie zostawiajmy ich jedynie w świecie wyobraźni.Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro? 

Phil BosmansPrzes­tałem marzyć, jak człowiek nie marzy, umiera. 

Ryszard RiedelJeśli pot­ra­fisz o czymś marzyć, to pot­ra­fisz także te­go dokonać. 

Walt DisneyKto nie ma od­wa­gi do marzeń, nie będzie miał siły do walki. 

Paul ZulehnerMarzysz o rzeczach wiel­kich, to ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bić kil­ka małych. 

Renard JulesBrak komentarzy:

Prześlij komentarz